Alliander
Radboud UMC
Luchtverkeersleiding Nederland
Radboud Universiteit
SRON

Ad interim

GBM Advies voorziet in interim managers en projectleiders op technisch en facilitair gebied.

Audit

GBM Advies voert een onafhankelijke beoordeling uit op het functioneren van uw facilitaire organisatie of facilitaire processen.

Organisatie

GBM Advies begeleidt uw organisatie bij een optimalisatietraject of het doorvoeren van verandermanagement.

Vastgoedbeheer

GBM Advies is gespecialiseerd in het optimaliseren van uw vastgoedbeheer.

Recente projecten

Randstad Facility Group

Begeleiden van een onderhandse aanbesteding (hybride best value procurement model) voor het beheer en onderhoud van de technische installaties.

Het Scheepvaart museum te Amsterdam

Uitvoering Europese Aanbesteding beheer en onderhoud bouwkundig en installatietechnisch.

Universiteit van Amsterdam

Begeleiding Europese aanbesteding van beheer en onderhoud, cluster Binnenstad en Sciencepark.

Technische Universiteit Delft

Begeleiden Europese Aanbesteding Beheer en Onderhoud Vastgoed TUDelft campus & voorbereiding NEN 3140 inspectie.

Bekijk hier een overzicht van door onze consultants gerealiseerde projecten.

Laatste nieuws

Aanbesteding cluster Binnenstad en Sciencepark Universiteit van Amsterdam

10 februari 2017

GBM Advies heeft de opdracht gekregen te ondersteunen bij de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud voor de Universiteit van Amsterdam, cluster Binnenstad en Sciencepark. GBM zorgt voor de invulling van de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Inkoop van de UvA t.a.v. van het doorlopen Europese Aanbestedingsproces.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Aanbesteding Het Scheepvaart Museum te Amsterdam

3 februari 2017

GBM Advies heeft de opdracht gekregen voor Het Scheepvaart Museum (HSVM) te Amsterdam de aanbesteding voor beheer en onderhoudswerkzaamheden te verrichten. GBM zorgt voor de invulling van zowel de aanbestedingsdocumenten als de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Inkoop van het HSVM t.a.v. van het doorlopen Europese Aanbestedingsproces.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Aanbesteding Randstad Facility Group

18 januari 2017

GBM Advies heeft de opdracht gekregen voor Randstad Facility Group de aanbesteding voor beheer en onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdkantoor te Amsterdam te verrichten. GBM zorgt voor de invulling van zowel de aanbestedingsdocumenten als de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Procurement  t.a.v. van het doorlopen van het aanbestedingsproces.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Audit Alliander 2017

4 januari 2017

GBM Advies heeft de opdracht gekregen ook voor 2017 de gebouwen van Alliander te onderwerpen aan een audit. Doelstelling van deze audit is het controleren van de geleverde performance van de onderhoudspartijen en controle ten aanzien van benodigde certificaten, keuringen en compleetheid van logboeken en statusrapportages. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Borsje, a.borsje@gbmadvies.com.

Voorbereiding NEN 3140 inspectie TUDelft

21 november 2016

GBM Advies heeft de opdracht gekregen de voorbereidingen te treffen voor de aanbesteding van de NEN 3140 inspectie van een aantal gebouwen van de TUDelft. GBM Advies is verantwoordelijk voor de uitvraag en selectie van opdrachtnemers voor de uitvoering van deze NEN 3140 inspectie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Borsje, a.borsje@gbmadvies.com.

Audit conditieniveau NEN 2767 en energiescan Het Scheepvaart Museum

12 november 2016

GBM Advies heeft de opdracht gekregen voor de uitvoering van een audit inzake conditieniveau gebouw en installaties van Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Daarnaast dient er ook een energiescan/duurzaamheidsscan te worden uitgevoerd, inzake het verduurzamen van Het Scheepvaart Museum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

NEN 2767 inspectie en MJOP Zeeuws Archief

1 oktober 2016

GBM Advies heeft de opdracht gekregen om voor het Zeeuws Archief te Middelburg, een inspectie uit te voeren conform NEN 2767 voor zowel de gebouwen en de installaties. Bijzonder is de voorgenomen rioolinspectie. Met behulp van de inspectieresultaten (de conditiemeting) wordt een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) opgesteld. De onderhoudskosten zijn vastgesteld middels een vastgestelde onderhoudsstrategie op basis van een FMECA-risicoanalyse. Ook organisatiekosten – desinvesteringen – consultantkosten worden in dit MJOP opgenomen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Groesen, j.van.groesen@gbmadvies.com.