Christelijke onderwijs groep

Europese aanbesteding onderhoudscontract E & W

De Christelijke Onderwijsgroep heeft de hulp van GBM Advies gevraagd tijdens de Europese Aanbesteding voor het onderhoudscontract van de W- en E-installaties. Na afronding van deze aanbesteding heeft GBM Advies het vertrouwen gewonnen van de COG en is verzocht om te ondersteunen bij de implementatie van het contract.

GBM Advies zal zich richten op een efficiënte en effectieve implementatie, waardoor de installaties op een goede manier onderhouden kunnen
worden. De expertise van GBM Advies zal hierbij helpen om het gewenste resultaat te behalen voor de COG. 

Hogeschool Rotterdam

Europese aanbesteding W,- & E-installaties

De Hogeschool Rotterdam heeft GBM Advies ingeschakeld om de Europese Aanbesteding voor het onderhoudscontract van de W- en E-installaties
te begeleiden. Door de succesvolle afronding van deze aanbesteding heeft de Hogeschool Rotterdam besloten om GBM Advies ook te betrekken bij de
implementatie van het desbetreffende contract. GBM Advies zal de Hogeschool Rotterdam ondersteunen bij de implementatie van het onderhoudscontract, zodat het contract optimaal benut kan worden en de installaties in goede staat blijven verkeren. Dankzij de expertise van GBM Advies kan de Hogeschool Rotterdam erop vertrouwen dat het onderhoudscontract op de juiste manier wordt geïmplementeerd en dat de W- en E-installaties efficiënt en effectief worden onderhouden.

 

LCVision

Life Cycle Vision

GBM Advies is Keyuser van LCVision t.a.v. het doorberekenen van Life Cycle Costs van gebouwen. Naast het invoeren van de “as-is” situatie van een gebouw, rekent GBM Advies tevens verschillende varianten uit. De volgende opdrachtgevers heeft GBM  Advies al geholpen met deze berekeningen:

 • Stichting Ruimteondezoek Nederland (SRON) à nieuwbouw Universiteit Leiden
 • TU delft à
  • Nieuwbouw:
   • TNPhysics
   • Qutech
   • Cleanroom op zuid
   • Generiek Onderwijs gebouw
   • Flux
  • Midlife
   • EWI Hoogbouw
   • Faculteit Wiskunde
   • Faculteit Bouwkunde
   • Faculteit 3ME
   • Faculteit CItg
 • Universiteit Leiden à
  • midlife Pieter de la Court gebouw
 • TU/e
  • Cleanroom
  • Referentiegebouw nieuwbouw
 • Bakkers Hommen Waerdevast à nieuwbouw scholengemeenschap

TU Eindhoven

TCO met behulp van Life Cycle Vision

Het vastgoed van de TU/e is voortdurend in beweging. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft ervoor gekozen om het programma Life Cycle Vision toe te passen bij het ontwikkelen van een nieuwe cleanroom en een referentiegebouw voor nieuwbouw. Het sturen op Total Cost of Ownership (TCO) is daarbij van groot belang, met name in relatie tot het verduurzamen van de campus. Life Cycle Vision maakt het mogelijk om verschillende varianten snel en nauwkeurig door te rekenen, waardoor de TU/e in staat is om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van vastgoedbeheer en -ontwikkeling.

 

 

RAI Amsterdam

MJOP & LCVision

De RAI Amsterdam heeft een samenwerking aangekondigd met GBM Advies om het proces van het opstellen van een Meerjaren Instandhoudingsplan (MJOP) te ondersteunen. Het plan zal gebaseerd zijn op het huidige MJOP en zal worden ontwikkeld met behulp van de nieuwste technologieën en inzichten, waaronder LCVision en bijbehorende workshops. Door deze benadering zal het plan een gedetailleerd en nauwkeurig overzicht bieden van de onderhoudsbehoeften en -kosten van de RAI Amsterdam op de lange termijn. Hiermee kan de RAI Amsterdam efficiënter werken en proactief onderhoud uitvoeren om de levensduur van haar faciliteiten te verlengen en de veiligheid en comfort van haar bezoekers te waarborgen.

Erasmus MC

Blauwdruk vastgoed organisatie & MJOP

 

GBM Advies is gevraagd de huidige Vastgoed organisatie in beeld te brengen, een zogenaamde blauwdruk. Deze blauwdruk dient als basis voor de doorontwikkeling van de Vastgoed organisatie, waarbij GBM Advies ook adviesdiensten zal leveren. Daarnaast heeft GBM Advies de afdeling Vastgoed Beheer ondersteund met het opzetten van een hoogover Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).

 

St. Antonius ziekenhuis

Interim afdelingshoofd Vastgoed & Techniek

GBM Advies is gevraagd om de functie van hoofd van de afdeling Vastgoed en Techniek (V&T) op interim basis in te vullen. GBM Advies kreeg de opdracht om, naast het in de gaten houden van de winkel, de afdeling verder te optimaliseren. Om hier invulling aan te geven is na een verkennende fase een visie en masterplan opgesteld dat na goedkeuring de komende periode samen met de circa 42 medewerkers zal worden uitgevoerd. De recente aankondiging van de concentratie van de St. Antonius locaties per 2035 in Utrecht (Leidse rijn) betekent dat ter voorbereiding hierop in de planning voor V&T hiermee rekening wordt gehouden. Het interim afdelingshoofd GBM participeert in het Management Team van Facilitair en Vastgoed (F&V) en zorgt daarmee ook voor een goede integratie van de planning binnen F&V.

 

Friesland Campina

MJOP en Inspectie -

GBM Advies heeft in 2018 voor het Distributiecentrum van Friesland Campina (DC Noord) een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Recent heeft GBM Advies, aan de hand van dit MJOP en op basis van de NEN 2767, de eerste inspectie mogen uitvoeren.  Totaal geïnspecteerde Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) bedraagt circa 31.000m2.

Hoge School van Amsterdam

Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties -

GBM Advies ondersteund het inkoopteam binnen de Hogeschool van Amsterdam bij de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud E&W installaties. Na de aanbesteding heeft GBM Advies de rol van implementatie manager vervuld om het nieuwe contract te implementeren.

Zadkine

Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties -

GBM Advies begeleid de Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties om te komen tot een onderhoudscontract. GBM Advies is verantwoordelijk voor gehele inkoop proces, inclusief benodigde documenten. Naast de aanbesteding verzorgd GBM Advies ook de gehele implementatie van het nieuwe contract.