TCO met behulp van Life Cycle Vision

Het vastgoed van de TU/e is voortdurend in beweging. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft ervoor gekozen om het programma Life Cycle Vision toe te passen bij het ontwikkelen van een nieuwe cleanroom en een referentiegebouw voor nieuwbouw. Het sturen op Total Cost of Ownership (TCO) is daarbij van groot belang, met name in relatie tot het verduurzamen van de campus. Life Cycle Vision maakt het mogelijk om verschillende varianten snel en nauwkeurig door te rekenen, waardoor de TU/e in staat is om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van vastgoedbeheer en -ontwikkeling.