De nieuwbouw van SRON in Leiden is in volle gang, het hoogste punt is recentelijk bereikt. GBM Advies mag met oog voor de beheerfase een mooie rol vervullen bij de realisatie van dit prachtige project.

Zoals bij veel traditionele bouwprocessen het geval is, staat de relatie tussen het ontwerp/ uitvoering en de exploitatiefase onvoldoende op de agenda, net als een oplevering afgestemd op de exploitatiefase en het ingebruiknameproces. De opdrachtgever SRON heeft dit onderkent en voor de beoogde nieuwbouw  GBM Advies aangetrokken om de exploitatiefase vanaf het Programma van Eisen te borgen. Zodoende heeft GBM Advies binnen elke projectfase het uiteindelijke doel van de bouw bewaakt, namelijk de functionaliteit van het gebouw in relatie tot de exploitatie.  Op dit moment bevindt de nieuwbouw zich in de uitvoeringsfase, waarbij GBM Advies samen met hoofd facilitair en bouwpartners (Medicom6-Kuijpers Centrale Projecten) verantwoordelijk is voor het borgen en bewaken van de gemaakte afspraken t.a.v. de exploitatiefase. Denk hierbij aan onderhoudbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid/ betrouwbaarheid en de taakstellende exploitatiebudgetten. Voorbeelden hiervan zijn integratie van het BIM-model in de exploitatiefase, risicoanalyses, assetmanagement, mutatiebeheer, archiefbeheer van belangrijke (bouw)documenten en de koppeling tussen de verschillende systemen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast is GBM Advies verantwoordelijk voor de definitieve onderhoudsovereenkomst, welke integraal wordt opgesteld met de bouwpartners voor een periode van 10 jaar.

Succesfactoren:

  • Toepassing BIM voor de exploitatiefase, waarbij het BIM wordt gekoppeld aan o.a. het Facility Management Informatie Systeem (FMIS).
  • Exploitatie processen geoptimaliseerd tijdens de bouw (keuze materialisatie, bereikbaarheid, redundantie, monitoring).
  • Bouwkeuzen worden gemaakt met “the end in mind”  ( dus geen goedkoop alternatief wat in de exploitatiefase voor problemen zal zorgen. Besluitvorming gebaseerd op LCC gedachte en niet op investeringsbudget.

Recent is een film geproduceerd met betrekking tot het hoogste punt: