Business intelligence (BI)

Sturen met de juiste managementinformatie, hoe doe je dat?

Business intelligence of BI krijgt een steeds belangrijkere plaats in de samenleving. Onze klanten geven aan behoefte te hebben aan goede, duidelijke maar ook eenvoudige stuurinformatie. Dit is waar wij BI voor inzetten.

De veranderende wereld van vandaag laat ook op gebied van gebouwbeheer zijn sporen na. Naast de reeds ingezette 4e Industriële Revolutie (4IR) vraagt ook Covid-19 om een andere aanpak. 

Snel en op efficiënte wijze inzicht krijgen in wat de veranderingen teweeg kunnen brengen, of juist de bestaande plannen op de wijzigingen kunnen aanpassen kan lastig en omvangrijk zijn. De veelal bestaande plannen moeten hiervoor worden bijgesteld. Maar hoe flexibel zijn deze beheerplannen zoals het (Duurzaam) Meer Jaren Onderhoud Plan ((D)MJOP)? En wat zijn de mogelijkheden om het plan te kunnen bijstellen? Is de beschikbare data uit de KPI rapportage wel correct en voldoende om de plannen op bij te stellen of is hier sprake van bijvoorbeeld interpretatie verschil?

Een goede efficiënte vertaling van data naar nuttige (stuur)informatie is van groot belang. Wij werken aan de hand van binnen GBM Advies standaard ontwikkelde datasets die gevisualiseerd worden in de jarenlange marktleider op gebied van BI “Microsoft Power BI®” De dynamische dashboards weerspiegelen op eenvoudige wijze de beschikbare data maar geven ook de mogelijkheid om waar nodig verder te verdiepen.

Bekijk hier de dashboards en maak kennis met Power BI®. We hebben voor u een interactief MJOP en een KPI-dashboard gepubliceerd. Ervaar de mogelijkheden om de juiste stuurinformatie naar boven te halen met enkel een paar eenvoudige handelingen. 

MJOP-dashboard

In dit dashboard wordt op verschillende manieren inzicht gegeven in de beschikbare data. In de achterliggende dataset zijn mogelijkheden ontwikkeld om op eenvoudige wijze diverse scenario’s uit te kunnen werken waardoor het in het dashboard mogelijk wordt deze met elkaar te vergelijken.

KPI-dashboard

In dit dashboard wordt de door de contractant (verplicht) in te vullen gestandaardiseerde dataset vertaald in een overzichtelijk dashboard. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om zich in de niet behaalde contractafspraken te kunnen verdiepen en op die manier eenvoudig tot de kern van de oorzaak te komen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Stuur ons een e-mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.