Project proces optimalisatie -

Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil zich nog beter professionaliseren ten aanzien van de uitvoering van de projecten. Dit betreft alle project fasen van start uitvraag t/m oplevering en nazorg. GBM Advies begeleid dit proces. De output zijn geoptimaliseerde processchema’s waarin de rollen, verantwoordelijkheden en bijbehorende documenten.