Berichten

Friesland Campina

MJOP en Inspectie – GBM Advies heeft in 2018 voor het Distributiecentrum van Friesland Campina (DC Noord) een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Recent heeft GBM Advies, aan de hand van

Hoge School van Amsterdam

Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties – GBM Advies ondersteund het inkoopteam binnen de Hogeschool van Amsterdam bij de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud E&W installaties. Na

Zadkine

Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties – GBM Advies begeleid de Europese aanbesteding beheer en onderhoud E&W installaties om te komen tot een onderhoudscontract. GBM Advies is verantwoordelijk voor

Spaarne Gasthuis

MJOP optimalisatie in O-Prognose – GBM Advies heeft het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de locaties Haarlem Noord en Zuiderpoort opgesteld. GBM Advies heeft op basis van de NEN2767 de gebouwen

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Contractoptimalisatie – Het Albert Schweitzer ziekenhuis beschikt op dit moment over vele onderhoudscontracten, variërend van grote tot kleine contracten. GBM Advies heeft de opdracht voor het uitvoeren van een contractanalyse

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Project proces optimalisatie – Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil zich nog beter professionaliseren ten aanzien van de uitvoering van de projecten. Dit betreft alle project fasen van start uitvraag t/m oplevering en nazorg. GBM
Vacatures GBM

Werken bij GBM Advies!

GBM ADVIES WIL HAAR TEAM VERSTERKEN – Een glimlach op het gezicht van onze klanten toveren door een vakkundig stukje maatwerk te leveren. Waar nodig kunnen sparren of terug kunnen

SRON Netherlands Institute for Space Research

De nieuwbouw van SRON in Leiden is in volle gang, het hoogste punt is recentelijk bereikt. GBM Advies mag met oog voor de beheerfase een mooie rol vervullen bij de

Business Intelligence (BI) ontwikkeling binnen GBM advies

Business Intelligence (BI) is niet meer weg te denken in de productieomgeving, maar ook in de gebouwde omgeving zal het de komende jaren zijn intrede doen. (Stuur)Informatie laagdrempelig beschikbaar maken