Spaarne Gasthuis

MJOP optimalisatie in O-Prognose -

GBM Advies heeft het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de locaties Haarlem Noord en Zuiderpoort opgesteld. GBM Advies heeft op basis van de NEN2767 de gebouwen en installaties geïnspecteerd en dit in O-Prognose verwerkt. Totaal geïnspecteerde BVO bedraagt circa 55.000m2Parallel aan dit traject liep binnen Spaarne Gasthuis de implementatie van O-Prognose. GBM Advies ondersteund hierbij het Spaarne Gasthuis om dit zo optimaal als mogelijk te laten verlopen.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Contractoptimalisatie -

Het Albert Schweitzer ziekenhuis beschikt op dit moment over vele onderhoudscontracten, variërend van grote tot kleine contracten. GBM Advies heeft de opdracht voor het uitvoeren van een contractanalyse en tevens de opdracht voor het optimaliseren van het contractmanagement.  

Contractmanagement door GBM Advies: 

Dat het managen van contracten zinnig is, heeft de praktijk inmiddels bewezen Professioneel contractmanagement kan tussen de 5% en 10% van de contractwaarde aan besparingen opleveren. Daarnaast levert het een aantal andere voordelen op. Deze zijn minder makkelijk meetbaar, maar wel net zo belangrijk! 

  • Grip op de contracten, zelf de regie hebben over de resultaten van contractuele afspraken.
  • Begrijpen en kunnen beheersen van de risico’s
  • Betere klant-leveranciersrelatie, omdat er ofwel minder issues ontstaan, of omdat issues vroegtijdig boven tafel komen
  • Minder discussies/verschil van mening
  • Meerwaarde door een betere dienstverlening of product
  • En, last butnotleast, contractdoelstellingen worden daadwerkelijk bereikt 

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Project proces optimalisatie -

Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil zich nog beter professionaliseren ten aanzien van de uitvoering van de projecten. Dit betreft alle project fasen van start uitvraag t/m oplevering en nazorg. GBM Advies begeleid dit proces. De output zijn geoptimaliseerde processchema’s waarin de rollen, verantwoordelijkheden en bijbehorende documenten. 

Werken bij GBM Advies!

GBM ADVIES WIL HAAR TEAM VERSTERKEN -

Een glimlach op het gezicht van onze klanten toveren door een vakkundig stukje maatwerk te leveren.

Waar nodig kunnen sparren of terug kunnen vallen op de specialisten binnen je eigen team.

Wij delen bij toonaangevende opdrachtgevers graag onze specifieke kennis op gebied van onderhoudsbeheer en management.

Wil jij onderdeel van ons team worden? Dan komen we graag met je in contact.

Interesse?
Je kunt jouw motivatie en cv richten aan Koert Meuldijk, k.meuldijk@gbmadvies.com of bel naar 06-51200596

SRON Netherlands Institute for Space Research

De nieuwbouw van SRON in Leiden is in volle gang, het hoogste punt is recentelijk bereikt. GBM Advies mag met oog voor de beheerfase een mooie rol vervullen bij de realisatie van dit prachtige project.

Zoals bij veel traditionele bouwprocessen het geval is, staat de relatie tussen het ontwerp/ uitvoering en de exploitatiefase onvoldoende op de agenda, net als een oplevering afgestemd op de exploitatiefase en het ingebruiknameproces. De opdrachtgever SRON heeft dit onderkent en voor de beoogde nieuwbouw  GBM Advies aangetrokken om de exploitatiefase vanaf het Programma van Eisen te borgen. Zodoende heeft GBM Advies binnen elke projectfase het uiteindelijke doel van de bouw bewaakt, namelijk de functionaliteit van het gebouw in relatie tot de exploitatie.  Op dit moment bevindt de nieuwbouw zich in de uitvoeringsfase, waarbij GBM Advies samen met hoofd facilitair en bouwpartners (Medicom6-Kuijpers Centrale Projecten) verantwoordelijk is voor het borgen en bewaken van de gemaakte afspraken t.a.v. de exploitatiefase. Denk hierbij aan onderhoudbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid/ betrouwbaarheid en de taakstellende exploitatiebudgetten. Voorbeelden hiervan zijn integratie van het BIM-model in de exploitatiefase, risicoanalyses, assetmanagement, mutatiebeheer, archiefbeheer van belangrijke (bouw)documenten en de koppeling tussen de verschillende systemen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast is GBM Advies verantwoordelijk voor de definitieve onderhoudsovereenkomst, welke integraal wordt opgesteld met de bouwpartners voor een periode van 10 jaar.

Succesfactoren:

  • Toepassing BIM voor de exploitatiefase, waarbij het BIM wordt gekoppeld aan o.a. het Facility Management Informatie Systeem (FMIS).
  • Exploitatie processen geoptimaliseerd tijdens de bouw (keuze materialisatie, bereikbaarheid, redundantie, monitoring).
  • Bouwkeuzen worden gemaakt met “the end in mind”  ( dus geen goedkoop alternatief wat in de exploitatiefase voor problemen zal zorgen. Besluitvorming gebaseerd op LCC gedachte en niet op investeringsbudget.

Recent is een film geproduceerd met betrekking tot het hoogste punt:

Business Intelligence (BI) ontwikkeling binnen GBM advies

Business Intelligence (BI) is niet meer weg te denken in de productieomgeving, maar ook in de gebouwde omgeving zal het de komende jaren zijn intrede doen. (Stuur)Informatie laagdrempelig beschikbaar maken voor management of gebouwbeheerders lijkt hierbij binnen de branche de logische stap om middels BI door te ontwikkelen.

De geleverde producten van GBM advies worden daarom momenteel klaar gemaakt om op gestandaardiseerde en gevalideerde wijze te voorzien in de optimalisatie slag op gebied van BI. Om op strategisch, tactisch en operationeel niveau gebruik te kunnen maken van de voordelen die BI biedt, gaat GBM advies gebruik maken van Power BI. Dit Microsoft product is volledig geïntegreerd met de overige Microsoft producten en biedt daarnaast mogelijkheden om te koppelen met tal van databronnen. Power BI is daarnaast al meerdere jaren door Gartner (Gartner magic quadrant 2020) uitgeroepen tot marktleider op dit gebied. Voor GBM advies dus een goede basis om mee te gaan werken.

Welke concrete toegevoegde waarde levert een BI product ten opzichte van de huidige producten? Het is met BI mogelijk reeds beschikbare informatie dieper te analyseren en van een deels statisch overzicht een (real time) dynamisch dashboard te maken. Kortom, haal meer uit uw bestaande data  en krijg grip op uw primaire processen en vastgoed(kosten).