Alliander

DIENSTEN

 • AD INTERIM

  Behoefte aan een interimmanager op tactisch of strategisch niveau binnen uw facilitaire organisatie? GBM Advies kan de rol als interimmanager op tactisch of strategisch niveau binnen uw facilitaire organisatie voor korte of langere periode vervullen.

  Naast het zorgdragen voor en borgen van het primaire proces, zal de consultant van GBM Advies tevens de huidige processen optimaliseren. De consultant zal dan naast interimmanager de rol van coach op zich nemen en zo uw bedrijfsprocessen tot een hoger niveau brengen. Desgewenst kan de interimmanager ook een vastgesteld doel binnen uw organisatie vormgeven, zoals een financiële besparing of een betere klanttevredenheid van uw gebruikers/ cliënten.

  De consultants van GBM Advies faciliteren u bij:

  • Het tijdelijk waarnemen van een management positie;
  • Het optimaliseren van uw exploitatie- en bedrijfsprocessen;
  • Het opstellen en doorvoeren van verandermanagement;
  • Het voorzien van tijdelijke capaciteit t.a.v. projectmanagement.

  ERVARING AD INTERIM

 • AUDIT

  GBM Advies  voert een onafhankelijke beoordeling uit op het functioneren van de facilitaire organisatie of de facilitaire processen.

  De consultants van GBM Advies voeren een audit uit op:

  • Organisatie beheer en onderhoud:
   • Toets op interne afspraken t.a.v. taken en verantwoordelijkheden;
   • Toets op toepassing of aanwezigheid workflows;
   • Toets op documentatie en registratie.
  • Onderhoudscontracten:
   • Toets op marktconformiteit door middel van benchmarkkengetallen en aanbestedingsresultaten;
   • Toets op volledigheid;
   • Toets op aansluiting onderhoudsstrategie.
  • Performance contractanten:
   • Toets op nakomen contractafspraken.
  • Installatiebestanden:
   • Toets op volledigheid.
  • Conditieniveau vastgoed:
   • Conditiemeting volgens NEN 2767 voor installaties en bouwkundige elementen.
  • Wet- en regelgeving beheer en onderhoud:
   • Toets op wettelijke verplichtingen;
   • Toets op noodzakelijke vergunningen.

  Nadat de audit is uitgevoerd wordt een rapportage opgesteld met daarin alle geconstateerde afwijkingen en onduidelijkheden. Tevens worden verbeterpunten en mogelijke besparingspotentiëlen in deze rapportage opgenomen.

  ERVARING AUDIT

 • ORGANISATIE

  GBM Advies is uw partner t.a.v. het optimaliseren van uw interne facilitaire processen of het doorvoeren van verandermanagement. Door intensive coaching on the job begeleidt GBM Advies uw organisatie tijdens dit optimalisatietraject. Hier geldt geen standaard, maar is altijd maatwerk met een pragmatische inslag.

  De consultants van GBM Advies faciliteren u bij:

  • Het implementeren van (nieuwe) onderhoudscontracten;
  • Het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen;
  • Het uitvoeren van formatie- en werklastberekeningen;
  • Het uitvoeren van een competentieonderzoek.

  ERVARING ORGANISATIE

 • VASTGOEDBEHEER

  GBM Advies geeft antwoorden op uw vragen en is gespecialiseerd in het optimaliseren en aanbesteden van uw vastgoed exploitatievraagstukken. Door de ruime ervaring van onze consultants en de pragmatische aanpak, worden uw vragen vertaald in concrete aanbestedingsdocumenten. GBM begeleidt zowel het inrichten van de aanbestedingsdocumenten en het totale aanbestedingsproces, Europees of onderhands.

  De consultants van GBM Advies faciliteren u bij:

  • Het opstellen of actualiseren van een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in eventueel uw FMIS-programma;
  • Het opstellen van Beheer- en onderhoudscontracten, zowel inspannings-als prestatiegericht;
  • Het aanbesteden van beheer- en onderhoudscontract, Europees of niet-Europees, openbaar of niet-openbaar;
  • Het implementeren van het beheer- en onderhoudscontract;
  • Coaching on the job van uw interne organisatie om te werken met het beheer- en onderhoudsnieuwe contract;
  • Het uitvoeren van Contractmanagement met betrekking tot beheer- en onderhoudscontracten.

  ERVARING VASTGOEDBEHEER