Implementatiemanagement Radboud Universiteit

GBM Advies heeft van de Radboud Universiteit de opdracht gekregen de aanbestede onderhoudscontracten in de praktijk te implementeren. De consultant van GBM Advies zal in deze de taak op zich nemen als implementatiemanager en is verantwoordelijk dat de contractpartijen de gemaakte afspraken tijdens de implementatieperiode en uitvoeringsperiode nakomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Meuldijk, k.meuldijk@gbmadvies.com.

SRON

Stichting Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) heeft het contract voor de ad interim functie Facilitair Manager voor 1 jaar verlengd. De heer Borsje zal in deze positie verantwoordelijk zijn voor de totale facilitering van het gebouw inzake onderwijs, onderzoek en de cleanroom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Borsje, ap.borsje@gbmadvies.com.

Audit beheer en onderhoud effectief hulpmiddel voor contractmanagement!

GBM Advies heeft in 2015 voor verschillende opdrachtgevers de uitvoering van de afgesloten onderhoudscontracten geauditeerd. Binnen deze audit is focus gelegd op het voldoen aan wet- en regelgeving, contractvoorwaarden en marktconformiteit. Een goed voorbeeld hiervan is de audit bij Alliander, waarbij deze audit heeft geleid tot een verregaande verbetering t.a.v. de gecontracteerde beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Ook geïnteresseerd, meldt u zich dan aan voor de gratis pré-audit. Aanmelden kan via info@gbmadvies.com of neem contact op met één van onze consultants.

Verschuiving financiële verantwoordelijkheid musea

GBM Advies ondersteunt verschillende musea bij de voorbereiding overdracht van de verantwoordelijkheid t.a.v. het cultureel ondernemerschap. GBM Advies heeft in samenwerking met Maxgrip hiervoor een risico-gebaseerd meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Tevens ondersteunt GBM Advies bij het inrichten van een passende onderhoudsorganisatie. Daarnaast stelt  GBM Advies de noodzakelijke onderhoudscontracten op en begeleidt de contratering inclusief implementatie hiervan. Heeft u vragen, neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze consultants.

RGD BOEI inspectie UMCG

GBM Advies heeft voor het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de RGD BOEI inspectie uitgevoerd. Deze inspectie vormt de basis voor het implementeren van het risico gestuurd onderhoud. De resultaten van deze inspectie zijn verwerkt in het FMIS van het UMCG. Heeft u vragen, neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze consultants.

GBM Advies viert haar eenjarig bestaan!

GBM Advies bestaat op 22 september 1 jaar. De afgelopen 12 maanden zijn als een sneltrein voorbijgaan en boven verwachting verlopen. We hebben het afgelopen jaar talrijke succesvolle projecten bij bekende bedrijven uitgevoerd.

Inmiddels mogen we namen zoals o.a. Radboud Universiteit, Radboud UMC, ING, SRON (Nederlands Institute for Space Research), Alliander, Friesland Campina, Luchtverkeersleiding Nederland, Vistaprint en Het Scheepvaartmuseum tot haar klantenkring rekenen. We bedanken onze relaties voor het in ons gestelde vertrouwen.

Om dit vertrouwen verder uit te bouwen werken we constant aan het optimaliseren van onze diensten en producten. Een mooi voorbeeld hiervan is de binnen GBM Advies ontwikkelde leveranciersbeoordeling “GBM Quick scan”. Deze “GBM Quick scan” geeft een duidelijk inhoudelijk beeld over de performance van uw leverancier op zowel technisch als financiële vlak. Deze Quick scan resulteert in een handzaam rapport waarin mogelijke optimalisatie voorstellen worden opgenomen.

Heeft u interesse in deze Quick scan dan geven we u hier graag nadere uitleg over.

Aanbesteding Design Build & Maintain Stadhuis Zoetermeer

GBM Advies heeft van Objectum bv de opdracht gekregen te participeren in de geïntegreerde aanbesteding (Design, Build & Maintain) voor de renovatie van het Stadhuis Zoetermeer. Het betreft een aanbesteding op basis van een Programma van Eisen. Het onderhoud wordt voor een langere periode aanbesteed, waarbij het onderhoudsaspect wordt meegenomen in de Design & Build fase. Aanbesteding vindt plaats op basis van Life Cycle Cost. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer van Groesen, j.van.groesen@gbmadvies.com.

Nulmeting en Energielabel panden FrieslandCampina

GBM Advies heeft van FrieslandCampina de opdracht gekregen voor 22 panden een nulmeting te verrichten en 6 panden te voorzien van een energielabel. Voor alle panden wordt naast een onderhoudsadvies ook voor een aantal panden een MeerJaren Onderhoudsprogramma opgesteld. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer van Groesen, j.van.groesen@gbmadvies.com.

Eerste cursus Asset Lifecycle Management succesvol afgerond

In samenwerking met Maxgrip, heeft GBMAdvies de eerste cursus Asset Life Management (ALM) afgerond. Deze cursus laat de verbanden zien tussen de verschillende onderhoudsstrategieën, risicoanalyse (FMECA), Life Cycle Cost berekeningen en vastgoedmanagement. Na het doorlopen van deze ALM-cursus, zijn de cursisten in staat het Asset Management over de gehele levenscyclus te kunnen vaststellen waarbij conceptkeuze, zowel in het ontwerp alsook in de onderhoudsstrategie, in relatie tot risico’s, bedrijfsdoelstellingen en lange termijn huisvesting. Aan de cursus heeft naast het Radboud UMC ook een internationaal bedrijf deelgenomen met Assets onder meer in Azië, Amerika, Canada, Spanje, India. Wilt u meer informatie over deze 2-daagse cursus, dan kunt u contact opnemen met de heer van Groesen, j.van.groesen@gbmadvies.com.