Nieuwe medewerker van start

GBM Advies heeft zijn team versterkt met een nieuwe medewerker, Leon Rijnders. Leon is een zeer gedreven consultant en heeft veel ervaring binnen de exploitatiefase.  Als hoofd technische dienst van een gerenommeerd ziekenhuis weet hij wat er speelt bij gebouweigenaren en kan de relatie leggen tussen het primaire bedrijfsproces, kostenefficiëntie en doelmatigheid t.a.v. onderhoud. We heten Leon van harte welkom bij ons team en wensen hem veel succes. Benieuwd naar zijn skills? Voeg hem toe aan je linked-in profiel.

Vooroplevering Stadhuis gemeente Zoetermeer

GBM Advies heeft de opdracht gekregen de gemeente te ondersteunen bij de vooroplevering van het renovatieproject. GBM Advies zal zowel de bouwkundige als installatietechnische vooroplevering uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Groesen, j.van.groesen@gbmadvies.com.

Implementatie onderhoudscontract Randstad

GBM Advies heeft de opdracht gekregen te ondersteunen bij de implementatie van het onderhoudscontract (Best Value Procurement), tevens aanbesteed door GBM Advies, bij de Randstad Groep. GBM Advies bewaakt de voortgang van de implementatie en de gemaakte contractafspraken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Aanbesteding Regiocollege te Zaandam

GBM Advies heeft de opdracht gekregen te ondersteunen bij de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud voor het Regiocollege, met verschillende locaties in Zaandam, Purmerend en Heerhogowaard. GBM zorgt voor de invulling van de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Inkoop van het Regiocollege t.a.v. van het doorlopen Europese Aanbestedingsproces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Aanbesteding technische beheersdiensten TU Delft

GBM Advies heeft de opdracht gekregen te ondersteunen bij de Europese aanbesteding van de technische beheersdiensten voor de TU Delft. GBM zorgt voor de invulling van de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Procurement t.a.v. van het doorlopen Europese Aanbestedingsproces.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Borsje@gbmadvies.com.

Aanbesteding cluster Binnenstad en Sciencepark Universiteit van Amsterdam

GBM Advies heeft de opdracht gekregen te ondersteunen bij de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud voor de Universiteit van Amsterdam, cluster Binnenstad en Sciencepark. GBM zorgt voor de invulling van de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Inkoop van de UvA t.a.v. van het doorlopen Europese Aanbestedingsproces.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Aanbesteding Het Scheepvaart Museum te Amsterdam

GBM Advies heeft de opdracht gekregen voor Het Scheepvaart Museum (HSVM) te Amsterdam de aanbesteding voor beheer en onderhoudswerkzaamheden te verrichten. GBM zorgt voor de invulling van zowel de aanbestedingsdocumenten als de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Inkoop van het HSVM t.a.v. van het doorlopen Europese Aanbestedingsproces.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Aanbesteding Randstad Facility Group

GBM Advies heeft de opdracht gekregen voor Randstad Facility Group de aanbesteding voor beheer en onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdkantoor te Amsterdam te verrichten. GBM zorgt voor de invulling van zowel de aanbestedingsdocumenten als de inhoudelijke technische documenten. Tevens ondersteunt GBM de afdeling Procurement  t.a.v. van het doorlopen van het aanbestedingsproces.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

Audit Alliander 2017

GBM Advies heeft de opdracht gekregen ook voor 2017 de gebouwen van Alliander te onderwerpen aan een audit. Doelstelling van deze audit is het controleren van de geleverde performance van de onderhoudspartijen en controle ten aanzien van benodigde certificaten, keuringen en compleetheid van logboeken en statusrapportages. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Borsje, a.borsje@gbmadvies.com.

Voorbereiding NEN 3140 inspectie TUDelft

GBM Advies heeft de opdracht gekregen de voorbereidingen te treffen voor de aanbesteding van de NEN 3140 inspectie van een aantal gebouwen van de TUDelft. GBM Advies is verantwoordelijk voor de uitvraag en selectie van opdrachtnemers voor de uitvoering van deze NEN 3140 inspectie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Borsje, a.borsje@gbmadvies.com.