Artikelen door admin

Audit conditieniveau NEN 2767 en energiescan Het Scheepvaart Museum

GBM Advies heeft de opdracht gekregen voor de uitvoering van een audit inzake conditieniveau gebouw en installaties van Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Daarnaast dient er ook een energiescan/duurzaamheidsscan te worden uitgevoerd, inzake het verduurzamen van Het Scheepvaart Museum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Meuldijk. k.meuldijk@gbmadvies.com.

NEN 2767 inspectie en MJOP Zeeuws Archief

GBM Advies heeft de opdracht gekregen om voor het Zeeuws Archief te Middelburg, een inspectie uit te voeren conform NEN 2767 voor zowel de gebouwen en de installaties. Bijzonder is de voorgenomen rioolinspectie. Met behulp van de inspectieresultaten (de conditiemeting) wordt een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) opgesteld. De onderhoudskosten zijn vastgesteld middels een vastgestelde onderhoudsstrategie op basis van […]

Vastgoedbeleidsplan Sitech

GBM Advies heeft de opdracht gekregen om voor Sitech, vastgoedbeheerder voor o.a. DSM te Geleen, een vastgoedbeleidsplan op te stellen. Dit beleidsplan omvat de visie op doelmatige en efficiënte instandhouding en beheer en onderhoud van de in eigendom van Sitech zijnde gebouwen op de Chemelot Chemie Site. Het beleid is gericht op het voorkomen van achterstallig […]

NEN 2767 inspectie en MJOP Brabants Historisch Informatie Centrum

GBM Advies heeft de opdracht gekregen om voor het Brabants Historisch Informatie Centrum te ’s Hertogenbosch, een inspectie uit te voeren conform NEN 2767 voor zowel de gebouwen, haar installaties en de vestingwallen. Bijzonder is de onderwater inspectie van de vestingwallen, waarbij een duiker de status van de vestingwallen controleert (zie foto). Met behulp van de […]

Implementatie prestatiecontract gemeente Zoetermeer

GBM Advies is gevraagd de implementatie te verzorgen van het prestatiecontract beheer en onderhoud Stadhuis (tevens opgesteld door GBM Advies) voor de gemeente Zoetermeer. Het prestatiecontract is onderdeel van de geïntegreerde aanbesteding van de renovatiewerkzaamheden van het Stadhuis, dat begin 2016 is doorlopen. Naast coaching van de interne afdeling en de leveranciers, controleren van contractafspraken en procesbewaking, zal […]

Aanbesteding beheer en onderhoud BEW-percelen TUDelft

GBM Advies is gevraagd te ondersteunen bij de aanbesteding beheer en onderhoud van zowel het bouwkundig perceel alsook de elektrotechnische en werktuigbouwkundige percelen van de gebouwen van de TUDelft. GBM Advies is, tezamen met de afdeling Procurement, verantwoordelijk voor  de EA aanbesteding van deze percelen. GBM Advies zal zorgdragen voor de inhoudelijke technische documenten, het proces en selectie- […]

Aanbesteding renovatiewerkzaamheden Delta Lloyd

GBM Advies is gevraagd te ondersteunen bij de aanbesteding van renovatiewerkzaamheden van een kantoor van Delta Lloyd. De advisering zal zich voornamelijk richten op maintenance engineering en de meerjaren onderhoud uitvraag welke bij de inschrijvende partijen wordt belegd. Samen met bouwmanagementbureau Objectum zal invulling gegeven worden aan de totale uitvraag. Voor meer informatie kunt u […]

Audit gebouwen Alliander

Ook voor 2016 heeft GBM Advies de opdracht gekregen de in eigendom zijnde gebouwen van Alliander te onderwerpen aan een audit op het gebied van beheer en onderhoud. De resultaten van deze audit worden gebruikt voor de beoordeling van de leveranciers. Daarnaast worden verbetervoorstellen opgesteld ter optimalisatie van de operationele uitvoering van beheer en onderhoud. Voor […]

Gebouw TNW-zuid TU Delft opgeleverd

Op 4 februari 2016 is de nieuwbouw TNW-zuid opgeleverd. De consultants van GBM Advies zijn vanaf 2012, met een kleine tussenpauze van 1 jaar, tot en met de oplevering betrokken bij de realisatie van dit gebouw. De consultants van GBM Advies zijn naast het opstellen van de aanbestedingsdocumenten voor het 30-jarige onderhoud, verantwoordelijk geweest voor […]

Contract Albert Schweitzer Vastgoed bv

GBM Advies is gevraagd het nieuwe contract tussen Albert Schweitzer Vastgoed bv en Technisch Beheer Albert Schweitzer Ziekenhuis,  t.a.v. uitvoering van contractbeheer en operationele taken, op te stellen. Het contract zal een prestatiegericht karakter krijgen voor de langere termijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer van Groesen, j.van.groesen@gbmadvies.com.